TOPlist
Vítejte na stránkách sboru dobrovolných hasičů obce Hostěnice.

Zde se můžete dočíst nejdůležitější informace o současnosti i historii našeho sboru, o našich členech, vybavení a
činnostech, prohlédnout si fotografie z naší organizace a získat na nás potřebné kontakty.


INFORMACE O NAŠÍ OBCI HOSTĚNICE

Obec Hostěnice leží ve zvlněné lesnaté krajině jižního úpatí Drahanské vrchoviny. Katastrální území obce má rozlohu
necelých 2000 ha a nachází se v SV výběžku okresu Brno-venkov. Maximální nadmořská výška se pohybuje kolem
530 m n. m. Nejnižší místo katastru je v údolí Říčky, tj. kolem 344 m n. m.
Na katastru obce převažuje les (1732 ha), který je součástí chráněného přírodního parku "Říčky". V západní části
zasahuje do katastru obce chráněná krajinná oblast "Moravský Kras" okolím tzv. "Hostěnického propadání".
K zastavěnému území obce Hostěnice patří samota Lhotky severně od obce a dále chatové osady "Pastviska" (38
chat) na západním okraji obce, osada pod Hádkem podél Říčky, dále v "Pekle", na Říčkách a Amstrdam (71 chat).
Celkem se na území obce vyskytuje 184 chat.
Obytná zástavba má většinou původní charakter venkovských stavení. Vesnice má vlastní školku, hasiče i obchod.
Obcí protéká "Hostěnický potok" na jehož toku jsou tři rybníky. Tento potok je ponorný a svůj tok končí v
tzv. "Hostěnickém propadání", které je součástí Moravského Krasu.

V obci žije 720 obyvatel z toho je 72 hasičů. Počet obyvatel i členů SDH postupně pomalu roste v souvislosti s novou
výstavbou v obci.

Naší úlohou SDH je být nápomocni při ochraně lidských životů a svěřeného území, zejména rodinných domů, chalup
a rozsáhlých lesních porostů nejen našeho přírodního parku.
Více informací o naší obci se můžete dočíst na oficiálních stránkách http://www.hostenice.cz