TOPlist
ZÁSADY PRVNÍ POMOCI

CO JE PRVNÍ POMOC
první pomoc je péče nebo léčba poskytnutá postiženému před příjezdem Zdravotnické záchranné služby nebo jiného
kvalifikovaného odborníka.

CÍLE PRVNÍ POMOCI
zachránit život, zabránit zhoršení zdravotního stavu a urychlit proces uzdravení

PRIORITY
je nutné zajistit tři základní životní funkce: je nezbytné zprůchodnit a udržet průchodné dýchací cesty, dýchání je v
případě potřeby nutné obnovit a udržovat umělým dýcháním a je nezbytné obnovit a udržet krevní oběh nepřímou
srdeční masáží a zastavením krvácení

JAKÉ VYBAVENÍ POTŘEBUJETE
Nepotřebujete žádnou zvláštní výbavu. Dobře vybavená lékárnička pro první pomoc obsahuje řadu užitečných
pomůcek, ale ne vždy ji máte v případě potřeby pohotově k dispozici. Můžete však použít cokoliv co je právě k
dispozici, můžete improvizovat, pokud je to potřeba.

ZÁKLADNÍ PRAVIDLA
Velmi důležité je nestat se sám postiženým, když se pokoušíte o záchranu druhého. Nepřibližujte se proto k
postiženému, pokud se přitom dostává do nebezpečí i váš život (např. úraz elektrickým proudem). Nejdříve se
zabývejte těmi, kdo jsou nejvážněji zraněni. Nehýbejte s postiženým, pokud to není zcela nutné. Neopatrná
manipulace s postiženým může podstatně zhoršit jeho zranění.

VYŠETŘENÍ DÝCHÁNÍ
při dýchání se do plic dostává vzduch, který obsahuj kyslík a je z těla vylučován nepotřebný oxid uhličitý jako
odpadový produkt. Při dýchání rozšiřují hrudník mezižeberní svaly a bránice, čímž je nasáván vzduch do plic. Při
výdechu se tyto svaly uvolňují, hrudník se zmenší do původní velikosti, čímž se vdechnutý vzduch opět nosem a ústy
vytlačuje z plic ven. Normální počet dechů je asi 16 za minutu. Abyste zjistili, zda postižený v bezvědomí dýchá,
pozorujte hrudník, poslouchejte dech a snažte se rozpoznat závan dechu na tváři.

Postup: klekněte si vedle postiženého, přiložte ucho k jeho nosu a ústům a pozorujte hrudník. Pokud zraněný dýchá,
uvidíte dýchací pohyby, uslyšíte dech a pocítíte závan vzduchu na své tváři. Když postižený nedýchá, musíte uvolnit a
vyčistit dýchací cesty a pokud je to nutné, zahájit dýchání z úst do úst

VYŠETŘENÍ KREVNÍHO OBĚHU
krev se skládá z tekutiny nazývané plazma a z krevních buněk. Srdce ji vytlačuje tepnami do všech částí těla, zpět se
vrací žílami. Rozvádí kyslík z plic, výživné látky vstřebané z potravy a odvádí odpadové látky.
Při srdečním stahu se šíří všemi tepnami tlaková vlna. Je známa jako tep, který můžete nahmatat všude tam, kde leží
tepna blízko povrchu těla, např. na krku nahmatáte tep na krkavici, nebo na zápěstí ruky na radiální tepně. Srdce se
stahuje 60 - 80krát za minutu. Normální tep je pravidelný a silný. Když je tep nehmatný, je činnost srdce zastavena;
když je rychlý a slabý, může být postižený v šoku.

Postup - tep na krkavici: najděte štítnou chrupavku a sjeďte bříšky tří prstů do prohlubně mezi ní a kývačem
sledujte tep asi 5 - 10 sekund. Tuto metodu používejte ke zjištění, zda srdce zraněného pracuje

Postup - tep na radiální tepně: umístěte bříška tří prstů do prohlubně nad rýhou na přední straně zápěstí v ose s
dlaňovým bříškem palce, počítejte počet tepů, které nahmatáte za minutu. Tuto metodu používejte ke zjištění tepové
frekvence u zraněných při vědomí


ZHODNOCENÍ STAVU VĚDOMÍ
vědomí můžeme definovat jako schopnost uvědomování si věcí z okolního prostředí, vlastních vzpomínek, schopnost
zaměřit na ně svou pozornost a moci jednat podle své vůle. Bezvědomím nazýváme stav útlumu vědomí a bdělosti
různé intenzity. Je vždy důsledkem traumatologického nebo anatomického poškození mozku a výrazem závažného
stavu. Nebezpečí bezvědomí spočívá v tom, že nemusí dobře fungovat nebo mohou úplně vymizet reflexy, které
zajišťují volné dýchání bez dušení. Postižený může, než dojde k úplnému bezvědomí, procházet různými fázemi
zmatenosti a letargie. Stejnými fázemi může procházet při probírání.

Orientační hodnocení hloubky bezvědomí:
Somnolence - reakce na slovní podnět zachována, zpomalena, spolupráce se zachráncem je minimální
Sopor - nemocný nereaguje na oslovení, lze vybavit reakci na bolestivý podnět
Koma - nemocný nereaguje ani na bolestivý podnět